Nieruchomości

Viktor_Birkus / Pixabay

Dzięki zaobserwowanemu w ostatnich latach dynamicznego wzrostu cen nieruchomości na polskim rynku wielu doradców przedsiębiorstw podejmuje decyduje o ulokowaniu wolnych środków pieniężnych w nieruchomości. Nie bez powodu funkcjonują one pod nazwą nieruchomości inwestycyjne. Aktywa te utrzymywane w celach inwestycyjnych takich jak oczekiwanie na przyrost ich wartości lub uzyskiwanie innych pożytków.

Do ich grona według definicji zawartej w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 40 zalicza się grunty, budynki lub konkretne części budynku. Efektywne zarządzanie nieruchomościami stanowi doskonały sposób na utrzymanie się, co potwierdzają osoby pałające się tą działalnością. Z przytoczonymi definicjami wiąże się również nadzór inwestorski, który często mylony jest z nadzorem budowlanym. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą, która w czyimś imieniu dba o budowę i związane z nią interesy. Do głównych zadań inspektora należy reprezentowanie inwestora na budowie, które wiąże się ze sprawowaniem kontroli zgodności jej realizacji z projektem.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*