Ekspertyzy

Ekspertyza źródłem wiedzy
Cenne okazy drzew rosnące w miejscach zabytkowych, kulturowo ważnych lub po prostu cieszących się miejscowym uznaniem muszą podlegać ścisłej kontroli zdrowotnej, ponieważ dobra kondycja tych roślin jest niezbędna do zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Ekspertyzy dendrologiczne wykonywane na okazach takich jak, np. stare dęby mają na celu dostarczenie informacji o ich faktycznym stanie.

Trzeba pamiętać, że o wszystkie drzewa należy dbać, a o okazy posiadające ponad dziesięć lat szczególnie. Do ustalenia wieku również przydatne są ekspertyzy dendrologiczne i z pewnością posłużą one również do doboru odpowiedniej pielęgnacji drzew w przypadku chorób takich jak np. gnicie.